Möt de anställda

Divisionschef
 
       
Country Manager   Försäljning   Försäljning   Försäljning

  

  

  

Fredrik Warnbring   Lars-Göran Brännström   Jerry Thögersen
  Robert Bergstedt

fw@tobidan.com

 

lgb@tobidan.com

 

jet@tobidan.com

 

rob@tobidan.com

   
       
Försäljning   Försäljning   Försäljning
  Lager/Försäljning

 

 
 
Kenneth Jörgensen
 
  Jonas Swahn
  Leif Andersson

kj@tobidan.com

 

 

js@tobidan.com

 

la@tobidan.com

   
       
Inköp/Web   Inköp   Inköp/Claim  

 

 

 
Michael de Linde   Kenneth Petersen
  Dan Jensen
 

mdl@tobidan.com

 

kp@tobidan.com

 

dj@tobidan.com

 

             
Ledningsgruppen:      
   
Ekonomichef   VD  
   

 

 
   
Lars Olsen   Jan Andersen  
   

lo@tobidan.com

 

ja@tobidan.com